THUỐC TRỪ SÂU

CAYMAN 25WP

Đặc trị: Bọ trĩ, Bọ nhảy, Rầy Xanh, Rầy phấn trắng, Rệp sáp, Bọ xít muỗi Thành Phần: Acetamiprid ……………….250g/kg; Phụ gia đặc biệt...

NHỆN CHÚA 200SC

ĐẶC TRỊ: NHỆN ĐỎ Thành Phần: Spirodichlofen......... 19% w/w; Abamectin .................1% w/w; Special additives:.... 80% w/w. Công dụng: Nhện Chúa là thuốc Trừ nhện mới nhất hiện...

NOFARA 35WG

Thành Phần: Thiamethoxam 30% w/w + Phụ gia vừa đủ 100%. Công dụng: Hoạt chất Thiamethoxam có tác dụng nội hấp, tiếp xúc vị độc, dùng trừ sâu chích...

CYRIN SUPER 250EC

Thể tích thực: 1 Lít Thành Phần: Cypermethrin...............25% w/w; Phụ gia đặc biệt...........75% w/w Công dụng: CYRIN SUPER 250EC Là thuốc trừ sâu có...

Nấm Xanh

HÀNG TỶ VI NẤM CÓ LỢI KHẮC TINH SÂU VÀ CÔN TRÙN GÂY HẠI Thành Phần: Metarhizium sp: 1 x 10^6 CUF/g Beauveria sp: 1 x...

Thuốc trừ Rầy** MIDA X2

Thành phần: Imidacloprid 20%, Additives 80% Đặc trị: Rầy xanh, Bọ trĩ, Rầy chổng cánh, Rầy lưng trắng, Rầy mềm, Rầy nhớt Trọng lượng: 70gr Hướng dẫn...

THUỐC TRỪ BỆNH

Ketomium (gói)

ĐẶC TRỊ 6 BỆNH THỐI RỄ, THỐI THÂN, HÉO RŨ, ĐẠO ÔN, ĐỐM LÁ, PHẤN TRẮNG Thành phần: Chaetomium cupreum 1.5x106 CFU/g bột Công dụng: Ketomium chứa bào...

Thuốc trừ Bệnh** HEXAVIL 8.0SC

ĐẶC TRỊ: LEM LÉP HẠT LÉP VÀNG, LÉP ĐEN Thành Phần: Hexaconazole.... 8% w/w Phụ gia đặc biệt vừa đủ. Công dụng: Tác động nội hấp thấm sâu...

Thuốc Trừ Bệnh** BIO VACCINO ( Chaetomium)

Thành Phần: Kẽm (Zn ): 15.000ppm, pHH2O: 6 Tỷ trọng 1:1 Bổ sung các chủng vi sinh đối kháng tổng số 10^6 CUF/ml ( Chaetomium, Tricoderma,...

THUỐC TRỪ BỆNH** KETOMIUM (hũ)

Thành phần: Chaetomium cupreum 1.5x106 CFU/g bột Công dụng: Đặc trị 6 bệnh: THỐI RỄ, THỐI THÂN, HÉO RŨ, ĐẠO ÔN, ĐỐM LÁ, PHẤN...

**NANO ĐỒNG

" SÁT KHUẨN KHÁNG NẤM TẨY SẠCH RONG RÊU"Xâm nhập cực nhanh, lưu dẫn hai chiều, kháng nấm, diệt khuẩn, phục hồi cây mạnh mẽ Thành...

Thuốc trừ Bệnh** PIANO 18EW

Thành phần: Eugenol 18g/l Đặc trị: Đạo ôn, Bạc lá, Khô vằn, Lem lép hạt hại lúa, Thán thư hại xoài, Thối đen...

PHÂN BÓN

PHÂN BÓN LÁ 15-30-15 + TE

Siêu Đâm Tược Thành phần: Đạm ( N ) 33%, Lân hữu hiệu ( P )11%, Kali hữu hiệu ( K ) 11%, Lưu huỳnh ( S...

Phân Bón Lá** Thio Bio.01/ Siêu Kích Bông (Gói)

SIÊU RA BÔNG, KÍCH BÔNG XOÀI Thành Phần: Bo...... 2200ppm; Độ ẩm......................... 1% Bổ sung thêm các vi lượng Chealates ( Cu, Fe, Mn, Ca ) và...

Phân bón Vi Sinh Vật *** A.SE.DO 66

Thành Phần: Bacillus ssp ...........1 x 10^8 CUF/ml; pH H2O...................................... 5; Tỷ trọng.................................. 1:1; Phụ gia các axit amin và dịch lên men của các chủng Vi...

PHÂN BÓN** CẢI TẠO ĐẤT ACTION

Thành Phần: Kẽm ( Zn ) 15.000mg/l, pHH2O: 6 ; Tỷ trọng 1:1; Phụ gia: Actinomycetes spp, Bacillus Subtilis, Saccharomyces cerevisiae,... Công dụng: Cải thiện...

Phân Bón Lá** Thio Bio.01/ Siêu Kích Bông (Hũ)

SIÊU RA BÔNG KÍCH BÔNG Thành Phần: Bo 2200 ppm; Độ ẩm 1% Bổ sung thêm các vi lượng Chealates ( Cu, Fe, Mn, Ca )...

THUỐC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG** BACLOLAC 250SC

Thành Phần: Paclobutrazol .....250g/l Phụ gia vừa đủ 1 lít. Công dụng: Baclolac 250SC là thuốc điều hoà sinh trưởng cho cây trồng có tác...

Đại lý bán hàng

Hợp tác phân phối, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

Hỏi đáp

Hỏi đáp về kỹ thuật nông nghiệp cho người nông dân

TIN TỨC

.
.
.
.