SIÊU RA BÔNG KÍCH BÔNG Thành Phần: Bo 2200 ppm; Độ ẩm 1% Bổ sung thêm các vi lượng Chealates ( Cu, Fe, Mn, Ca ) và tăng cường hàm lượng kích thích Thiourea ( Nồng độ nguyên chất 99% ), Và bổ sung P, K với nồng độ thích hợp...
Thành Phần: Paclobutrazol .....250g/l Phụ gia vừa đủ 1 lít. Công dụng: Baclolac 250SC là thuốc điều hoà sinh trưởng cho cây trồng có tác dụng ức chế sinh trưởng, kích thích phân hoá mầm hoa, kích thích ra hoa trái vụ trên cây ăn trái. thuốc được hấp thụ...
Siêu Tạo Mầm Hoa Thành Phần: Nts:10%, P2O5hh:60%, K2Ohh:10%, Độ ẩm 5%, Bổ sung một số chất đặc biệt khác. Khối lượng tịnh: 2.28kg Công dụng: Tăng cường lân cực mạnh, giúp cây ra hoa tập trung, tạo mầm hoa sớm, tăng khả năng ra hoa cho mùa nghịch, cải thiện...
XỐP ĐẤT - TẠO MÙN NGĂN NGỪA THỐI RỄ - VÀNG LÁ Thành Phần hợp quy: Bo (B): 3.500 mg/l ; Kẽm (Zn) 1.000mg/l ; pHH2O: 6 ; Tỷ Trọng: 1,1 Thành Phần bổ sung: Dung dịch lên men vi sinh và 18 loại Amino axít được hình thành từ quá trình...
Dưỡng Cây - Nuôi Trái Thành Phần Hợp Quy: Kẽm ( Zn ) 150ppm; Bo ( B ) 2710ppm;pH H2O: 7 Thành Phần nguyên liệu bổ sung: Nts, P2O5hh, K2Ohh, Mg, Ca, Fe, Acid Humic, Acid Fulvic, Vitamin, Acid Amin ( Alanine, Arginine, Asparagine, Axit Aspartic, Cysteine, Phenylalanine, Proline, Serine, Threonine,...
Thành Phần đăng ký:  Kẽm ( Zn ) :400ppm; Bo (B): 2000ppm; Molipđen (Mo): 90ppm; pH ( H2O ): 7 Nts, P2O5hh, K2Ohh, Mg, Ca, Fe, Naa Thành Phần Bổ Sung: Acid Amin ( Alanine, Arginine, Asparagine, Axit Aspartic, Cysteine, Phenylalanine, Proline, Serine, Threonine, Tryptophan, Tyrosine, Valine ) Thể tích thực: 1000ml Công...
Siêu Đâm Tược Thành phần: Đạm ( N ) 33%, Lân hữu hiệu ( P )11%, Kali hữu hiệu ( K ) 11%, Lưu huỳnh ( S ) 1%, Magie 1.2%, Độ ẩm 5%. Khối lượng tịnh: 1Kg Hướng dẫn sử dụng: Cây trồng Công dụng Giai đoạn sử dụng Lúa – Bắp Đậu - Mè Kích thích cây Lúa,...
SIÊU RA HOA - ĐẬU TRÁI Thành Phần: Đạm tổng hợp 6%, Lân hữu hiệu 30%, Kali hữu hiệu 30%Magie 0.075%, Lưu huỳnh 0.075%, Độ ẩm 5%. Khối lượng tịnh: 1Kg Hướng dẫn sử dụng: Cây trồng Công dụng Giai đoạn sử dụng Lúa – Bắp Đậu - Mè Dưỡng bông, nuôi hạt, tăng khả năng vào gạo, đậu trái. Dùng...
Siêu Tạo Mầm Thành phần: Đạm tổng hợp 10%, Lân hữu hiệu 60%, Kali hữu hiệu 10%, Độ ẩm 5%. Phụ gia bổ sung thêm nhiều Acid Amin cao cấp Khối lượng tịnh: 1KG Hướng dẫn sử dụng: Cây trồng Công dụng Giai đoạn sử dụng Lúa – Bắp Đậu - Mè Giúp lúa phân hoá đòng nhanh, dài...
  ĐÂM CHỒI - MẬP MẦM - XANH LÁ TO BÔNG - BÓNG QUẢ Thành phần: Đạm tổng hợp... 33% Lân hữu hiệu ...11% Kali hữu hiệu ...11% Magie ...1.2% Lưu huỳnh... 1% Độ ẩm 5% Phụ gia bổ sung thêm nhiều Vitamin và Acid Amin cao cấp Khối lượng tịnh: 50 gram Công dụng: Thúc cây ra rễ, nở...

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

PHÂN BÓN LÁ 15-30-15 + TE

Siêu Đâm Tược Thành phần: Đạm ( N ) 33%, Lân hữu hiệu ( P )11%, Kali hữu hiệu ( K ) 11%, Lưu huỳnh ( S...

Phân Bón Lá** Thio Bio.01/ Siêu Kích Bông (Gói)

SIÊU RA BÔNG, KÍCH BÔNG XOÀI Thành Phần: Bo...... 2200ppm; Độ ẩm......................... 1% Bổ sung thêm các vi lượng Chealates ( Cu, Fe, Mn, Ca ) và...

Phân bón Vi Sinh Vật *** A.SE.DO 66

Thành Phần: Bacillus ssp ...........1 x 10^8 CUF/ml; pH H2O...................................... 5; Tỷ trọng.................................. 1:1; Phụ gia các axit amin và dịch lên men của các chủng Vi...

PHÂN BÓN** CẢI TẠO ĐẤT ACTION

Thành Phần: Kẽm ( Zn ) 15.000mg/l, pHH2O: 6 ; Tỷ trọng 1:1; Phụ gia: Actinomycetes spp, Bacillus Subtilis, Saccharomyces cerevisiae,... Công dụng: Cải thiện...

Phân Bón Lá** Thio Bio.01/ Siêu Kích Bông (Hũ)

SIÊU RA BÔNG KÍCH BÔNG Thành Phần: Bo 2200 ppm; Độ ẩm 1% Bổ sung thêm các vi lượng Chealates ( Cu, Fe, Mn, Ca )...

THUỐC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG** BACLOLAC 250SC

Thành Phần: Paclobutrazol .....250g/l Phụ gia vừa đủ 1 lít. Công dụng: Baclolac 250SC là thuốc điều hoà sinh trưởng cho cây trồng có tác...
.
.
.
.