" SÁT KHUẨN KHÁNG NẤM TẨY SẠCH RONG RÊU"Xâm nhập cực nhanh, lưu dẫn hai chiều, kháng nấm, diệt khuẩn, phục hồi cây mạnh mẽ Thành phần: Đồng (Cu): 15.000 mg/l; pHH2O: 6; Tỷ trọng: 1,1. Công dụng: Đồng Nano là sản phẩm phân bón vi lượng thế hệ mới được sản xuất...
Thành phần: Eugenol 18g/l Đặc trị: Đạo ôn, Bạc lá, Khô vằn, Lem lép hạt hại lúa, Thán thư hại xoài, Thối đen hại bắp cải, Phấn trắng hại nho, Thối nhũn hại hành. Thể tích thực: 240ml Hướng dẫn sử dụng: - Trị lem lép hạt, đạo ôn, khô...

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Ketomium (gói) 100gr

ĐẶC TRỊ 6 BỆNH THỐI RỄ, THỐI THÂN, HÉO RŨ, ĐẠO ÔN, ĐỐM LÁ, PHẤN TRẮNG Thành phần: Chaetomium cupreum 1.5x106 CFU/g bột Công dụng: Ketomium chứa bào...

Thuốc trừ Bệnh** HEXAVIL 8.0SC

ĐẶC TRỊ: LEM LÉP HẠT LÉP VÀNG, LÉP ĐEN Thành Phần: Hexaconazole.... 8% w/w Phụ gia đặc biệt vừa đủ. Công dụng: Tác động nội hấp thấm sâu...

Thuốc Trừ Bệnh** BIO VACCINO ( Chaetomium)

Thành Phần: Kẽm (Zn ): 15.000ppm, pHH2O: 6 Tỷ trọng 1:1 Bổ sung các chủng vi sinh đối kháng tổng số 10^6 CUF/ml ( Chaetomium, Tricoderma,...

THUỐC TRỪ BỆNH** KETOMIUM (hũ)

Thành phần: Chaetomium cupreum 1.5x106 CFU/g bột Công dụng: Đặc trị 6 bệnh: THỐI RỄ, THỐI THÂN, HÉO RŨ, ĐẠO ÔN, ĐỐM LÁ, PHẤN...

**NANO ĐỒNG

" SÁT KHUẨN KHÁNG NẤM TẨY SẠCH RONG RÊU"Xâm nhập cực nhanh, lưu dẫn hai chiều, kháng nấm, diệt khuẩn, phục hồi cây mạnh mẽ Thành...

Thuốc trừ Bệnh** PIANO 18EW

Thành phần: Eugenol 18g/l Đặc trị: Đạo ôn, Bạc lá, Khô vằn, Lem lép hạt hại lúa, Thán thư hại xoài, Thối đen...
.
.
.
.