Đặc trị: Bọ trĩ, Bọ nhảy, Rầy Xanh, Rầy phấn trắng, Rệp sáp, Bọ xít muỗi Thành Phần: Acetamiprid ……………….250g/kg; Phụ gia đặc biệt ………………..75% Khối lượng tịnh: 100gr Công dụng: CAYMAN 250 WP Là thuốc đặc trị rầy nây hại lúa, có tác dụng tiếp xúc, vị độc, thấm...
HÀNG TỶ VI NẤM CÓ LỢI KHẮC TINH SÂU VÀ CÔN TRÙN GÂY HẠI Thành Phần: Metarhizium sp: 1 x 10^6 CUF/g Beauveria sp: 1 x 10^6 CUF/g Công dụng: Vi nấm nhiễm vào côn trùng, mọc tơ và sinh bào tử trên đốt bụng, đốt chân làm cho côn trùng ngừng ăn,...

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

CAYMAN 25WP

Đặc trị: Bọ trĩ, Bọ nhảy, Rầy Xanh, Rầy phấn trắng, Rệp sáp, Bọ xít muỗi Thành Phần: Acetamiprid ……………….250g/kg; Phụ gia đặc biệt...

Nấm Xanh

HÀNG TỶ VI NẤM CÓ LỢI KHẮC TINH SÂU VÀ CÔN TRÙN GÂY HẠI Thành Phần: Metarhizium sp: 1 x 10^6 CUF/g Beauveria sp: 1 x...
.
.
.
.