PHÂN BÓN

PHÂN BÓN LÁ 15-30-15 + TE

Siêu Đâm Tược Thành phần: Đạm ( N ) 33%, Lân hữu hiệu ( P )11%, Kali hữu hiệu ( K ) 11%, Lưu huỳnh ( S...

Phân Bón Lá** Thio Bio.01/ Siêu Kích Bông (Gói)

SIÊU RA BÔNG, KÍCH BÔNG XOÀI Thành Phần: Bo...... 2200ppm; Độ ẩm......................... 1% Bổ sung thêm các vi lượng Chealates ( Cu, Fe, Mn, Ca ) và...

Phân bón Vi Sinh Vật *** A.SE.DO 66

Thành Phần: Bacillus ssp ...........1 x 10^8 CUF/ml; pH H2O...................................... 5; Tỷ trọng.................................. 1:1; Phụ gia các axit amin và dịch lên men của các chủng Vi...

PHÂN BÓN** CẢI TẠO ĐẤT ACTION

Thành Phần: Kẽm ( Zn ) 15.000mg/l, pHH2O: 6 ; Tỷ trọng 1:1; Phụ gia: Actinomycetes spp, Bacillus Subtilis, Saccharomyces cerevisiae,... Công dụng: Cải thiện...

Phân Bón Lá** Thio Bio.01/ Siêu Kích Bông (Hũ)

SIÊU RA BÔNG KÍCH BÔNG Thành Phần: Bo 2200 ppm; Độ ẩm 1% Bổ sung thêm các vi lượng Chealates ( Cu, Fe, Mn, Ca )...

THUỐC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG** BACLOLAC 250SC

Thành Phần: Paclobutrazol .....250g/l Phụ gia vừa đủ 1 lít. Công dụng: Baclolac 250SC là thuốc điều hoà sinh trưởng cho cây trồng có tác...

PHÂN BÓN LÁ** 10-60-10+TE

Siêu Tạo Mầm Hoa Thành Phần: Nts:10%, P2O5hh:60%, K2Ohh:10%, Độ ẩm 5%, Bổ sung một số chất đặc biệt khác. Khối lượng tịnh: 2.28kg Công...

Phân Bón** Xé Đất

XỐP ĐẤT - TẠO MÙN NGĂN NGỪA THỐI RỄ - VÀNG LÁ Thành Phần hợp quy: Bo (B): 3.500 mg/l ; Kẽm (Zn) 1.000mg/l ; pHH2O:...

Phân Bón Rễ** AMINO HUMIC

Dưỡng Cây - Nuôi Trái Thành Phần Hợp Quy: Kẽm ( Zn ) 150ppm; Bo ( B ) 2710ppm;pH H2O: 7 Thành Phần nguyên liệu...

Phân Bón Lá** VỌT BÔNG XOÀI

Thành Phần đăng ký:  Kẽm ( Zn ) :400ppm; Bo (B): 2000ppm; Molipđen (Mo): 90ppm; pH ( H2O ): 7 Nts, P2O5hh, K2Ohh, Mg,...
.
.
.
.