Thuốc trừ Bệnh** PIANO 18EW

745
  • Thành phần:

Eugenol 18g/l

  • Đặc trị:

Đạo ôn, Bạc lá, Khô vằn, Lem lép hạt hại lúa, Thán thư hại xoài, Thối đen hại bắp cải, Phấn trắng hại nho, Thối nhũn hại hành.

Thể tích thực: 240ml

  • Hướng dẫn sử dụng:
    – Trị lem lép hạt, đạo ôn, khô vằn, bạc lá hại lúa; thối đen hại bắp cải; thối nhũn hại hành: Pha 10-20ml cho bình 20-25 lít nước, phun 2 bình cho 1.000m2, phun khi bệnh mới xuất hiện. Với lem lép hạt phun lần 1 khi lúa trổ lác đác, phun lần 2 khi lúa trổ hoàn toàn.
    – Trị thán thư hại xoài, phấn trắng hại nho: Phun ướt đều câu trồng với nồng độ 0.02 – 0.03%. Nếu bệnh hại nặng có thể phun lặp lại sau 7 ngày.

Phân Phối: Công Ty TNHH A.SE.DO
Địa chỉ: 66A, TCH04, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0913703723