THUỐC TRỪ BỆNH

Ketomium (gói) 100gr

ĐẶC TRỊ 6 BỆNH THỐI RỄ, THỐI THÂN, HÉO RŨ, ĐẠO ÔN, ĐỐM LÁ, PHẤN TRẮNG Thành phần: Chaetomium cupreum 1.5x106 CFU/g bột Công dụng: Ketomium chứa bào...

Thuốc trừ Bệnh** HEXAVIL 8.0SC

ĐẶC TRỊ: LEM LÉP HẠT LÉP VÀNG, LÉP ĐEN Thành Phần: Hexaconazole.... 8% w/w Phụ gia đặc biệt vừa đủ. Công dụng: Tác động nội hấp thấm sâu...

Thuốc Trừ Bệnh** BIO VACCINO ( Chaetomium)

Thành Phần: Kẽm (Zn ): 15.000ppm, pHH2O: 6 Tỷ trọng 1:1 Bổ sung các chủng vi sinh đối kháng tổng số 10^6 CUF/ml ( Chaetomium, Tricoderma,...

THUỐC TRỪ BỆNH** KETOMIUM (hũ)

Thành phần: Chaetomium cupreum 1.5x106 CFU/g bột Công dụng: Đặc trị 6 bệnh: THỐI RỄ, THỐI THÂN, HÉO RŨ, ĐẠO ÔN, ĐỐM LÁ, PHẤN...

**NANO ĐỒNG

" SÁT KHUẨN KHÁNG NẤM TẨY SẠCH RONG RÊU"Xâm nhập cực nhanh, lưu dẫn hai chiều, kháng nấm, diệt khuẩn, phục hồi cây mạnh mẽ Thành...

Thuốc trừ Bệnh** PIANO 18EW

Thành phần: Eugenol 18g/l Đặc trị: Đạo ôn, Bạc lá, Khô vằn, Lem lép hạt hại lúa, Thán thư hại xoài, Thối đen...
.
.
.
.