THUỐC TRỪ SÂU

CAYMAN 25WP

Đặc trị: Bọ trĩ, Bọ nhảy, Rầy Xanh, Rầy phấn trắng, Rệp sáp, Bọ xít muỗi Thành Phần: Acetamiprid ……………….250g/kg; Phụ gia đặc biệt...

NHỆN CHÚA 200SC

ĐẶC TRỊ: NHỆN ĐỎ Thành Phần: Spirodichlofen......... 19% w/w; Abamectin .................1% w/w; Special additives:.... 80% w/w. Công dụng: Nhện Chúa là thuốc Trừ nhện mới nhất hiện...

NOFARA 35WG

Thành Phần: Thiamethoxam 30% w/w + Phụ gia vừa đủ 100%. Công dụng: Hoạt chất Thiamethoxam có tác dụng nội hấp, tiếp xúc vị độc, dùng trừ sâu chích...

CYRIN SUPER 250EC

Thể tích thực: 1 Lít Thành Phần: Cypermethrin...............25% w/w; Phụ gia đặc biệt...........75% w/w Công dụng: CYRIN SUPER 250EC Là thuốc trừ sâu có...

Nấm Xanh

HÀNG TỶ VI NẤM CÓ LỢI KHẮC TINH SÂU VÀ CÔN TRÙN GÂY HẠI Thành Phần: Metarhizium sp: 1 x 10^6 CUF/g Beauveria sp: 1 x...

Thuốc trừ Rầy** MIDA X2

Thành phần: Imidacloprid 20%, Additives 80% Đặc trị: Rầy xanh, Bọ trĩ, Rầy chổng cánh, Rầy lưng trắng, Rầy mềm, Rầy nhớt Trọng lượng: 70gr Hướng dẫn...
.
.
.
.